Betingelser for træningssamarbejde

GENERELLE OPLYSNINGER

Palmarès ApS

Marmorvej 21, st. tv.

2100 København Ø

CVR nr.: 41642548

Telefon: 53 64 92 93

E-mail: kontakt@palmares.dk


SAMARBEJDE

Et samarbejde initieres gennem en dialog vedrørende blandt andet træningsbaggrund, træningsmuligheder og målsætninger. Ved starten af samarbejdet oplyses navn, adresse, e-mail, telefonnummer og eventuelle øvrige kontaktoplysninger. Baseret på den indledende dialog udarbejder Palmarès et individualiseret træningsprogram for den første træningsperiode.

Ved afslutningen af hver træningsperiode tager Palmarès kontakt med brugeren med henblik på en samtale vedrørende den netop afsluttede træningsperiode samt planlægning af den kommende periode (afhængigt af den indgåede samarbejdsaftale). Hvis Palmarès ikke opnår kontakt med brugeren telefonisk, sendes en sms eller e-mail med opfordring til at indsende oplysninger om ønsket tidspunkt for samtalen. Indtil Palmarès modtager en e-mail eller sms med ønsket tidspunkt for samtalen, er det brugerens ansvar at tage kontakt til Palmarès. Manglende tilbagemelding kan under ingen omstændigheder anses for at udgøre en ophævelse af samarbejdsaftalen. Se retningslinjer for ophør af samarbejdsaftale nedenfor. Efter samtalen udarbejder Palmarès et træningsprogram for den kommende træningsperiode.

BETALING

Betalingsperioden løber enten månedligt eller årligt og skal betales forud. Palmarés sender en faktura pr. mail, som ved første betaling skal tilmeldes enten betalingsservice eller kræver oprettelse af en fast bankoverførsel. Alternativt kan der betales forud for tre måneder ad gangen. Betalingsoplysninger findes på den modtagne faktura. Ved opstart midt i en måned opkræves betaling for den resterende halvdel samt for hele den efterfølgende måned ved første betaling. Bemærk: Ved bankoverførsel skal fakturanummeret angives.

FORTROLIGT SAMARBEJDE

Palmarés betragter samarbejdsaftalen som fortrolig. Derfor bliver brugerens samarbejde, resultater, træningsregistreringer eller træningsprogram ikke offentliggjort, medmindre en specifik aftale er indgået herom. Træningsprogrammerne udgør en personlig og fortrolig korrespondance mellem Palmarés og brugeren. Palmarès forventer, at brugeren under ingen omstændigheder kopierer programmerne eller videregiver dem mundtligt eller på anden måde formidler dem uden forudgående aftale.

OPHØR AF SAMARBEJDSAFTALE

Samarbejdsaftalen er en kontinuerlig aftale, hvilket indebærer, at aftalen vil forblive i kraft indtil brugeren eller Palmarés beslutter at afslutte samarbejdet. Opsigelse af en samarbejdsaftale skal ske senest 2 uger før fakturering. Opsigelse af samarbejdsaftalen skal foretages skriftligt via e-mail til kontakt@palmares.dk. Meddelelser på telefonsvarer eller via sms anses ikke som gyldige opsigelser af samarbejdsaftalen.

ANSVAR

Palmarés påtager sig intet ansvar for evt. udeblevne resultater.

Palmarés påtager sig intet ansvar for skader, ulykker el. lign. der kan være opstået i forbindelse med den planlagte træning.