Test protokollen

  • Trappetest: Der indsamles laktat-, pulsmålinger og RPE ved afslutningen af hvert step.

              10 min. pause

  •  5 minutters all out test.

              10 min. pause

  • 2-3 forsøg til 6 sekunders antrit med 2-3 min. pause mellem hvert forsøg.

               5-10 min. pause

  • Afslutningsvis skal der udføres en 30 sekunders maksimal test (wingate).

Laktat

Trappetest der øges med 20-30W ved hvert step indtil den anaerobe tærskel nåes. Her er formålet at fastsætte dine laktattærskler.

VO2max

5 minutters all out test til måling af din maksimale iltoptagelse (VO2max). Her benytter vi vores VO2master til indsamling af data.

Peak Power

2-3 forsøg til 6 sekunders antrit. Her skal vi kortlægge dine anaerobe og neurale egenskaber.

Wingate

Afslutningsvis skal en 30 sekunders maksimal test, afsløre din anaerobe kapacitet.

Hvorfor Power Profil?

Med en Power Profil test laver vi det, man kalder en komplet kapacitetsanalyse, som er en analyse af dine styrker og svagheder som cykelrytter. En sådan analyse er sammen med dine målsætninger fundamentalt afgørende for at kunne udarbejde en målrettet træningsplan. Testen kan ligeledes bruges til at evaluere effekten af en træningsperiode ved at udføre testen før og efter perioden.