VO2max RSS

Power Perfection har været forbi flyvestationen i Værløse med vores praktikant Philip Due for at teste iltoptagelsesudstyr. Den maksimale iltoptagelse (VO2max) er interessant at kende, da den sætter den øvre grænse for den aerobe energiomsætning og udgør den måske vigtigste fysiologiske faktor for at blive en god landevejscykelrytter. Viden omkring en rytteres VO2max kan altså bruges til at målrette træningen fremadrettet og evaluere effekten af den seneste træningsperiode.Vi kørte hver en VO2max-test i form af en ”trappetest” eller på engelsk en ”incremental test” for at bestemme vores maksimale iltoptagelse. Testen startede ved 150watt, hvorefter vi øgede intensiteten med 25watt hvert...

Læs mere